khai thác đá

Quảng Ninh: Đẩy nhanh lộ trình đóng cửa mỏ đá bảo vệ môi trường
Tỉnh Quảng ninh bổ sung giải pháp thực hiện quy hoạch mỏ đá vôi, không cấp phép thăm dò, khai thác các mỏ đá và thực hiện lộ trình đóng cửa mỏ để hoàn nguyên môi trường dự kiến hoàn thiện sau năm 2025.