Kiên Giang: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện sinh kế cho hộ nghèo

Moitruong.net.vn

– Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hoá sinh kế đáp ứng việc phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa nghèo và cái thiện bộ mặt địa phương.

Dự án được thực hiện từ tháng 09/2019 đến tháng 09/2021 tại 02 ấp Tiên Khánh, Tân Khánh xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành. Chương trình lần này lựa chọn 20 hộ gia đình tham gia, trong đó có 12 hộ nghèo, 4 hộ cận nghèo, 4 hộ mới thoát nghèo chí thú làm ăn, ham học hỏi và áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất.

Thông qua việc hỗ trợ giống, vật tư thiết yếu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho hộ dân để nâng cao hiệu quả kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống. Đồng thời gắn quyền lợi và trách nhiệm của các hộ trong quá trình thực hiện dự án góp phần đa dạng các loại hàng hóa, phát huy lợi thế của địa phương và cải thiện đời sống.

Với mô hình chăn nuôi bò, bò con giống đạt trọng lượng 150kg/con, tỉ lệ nuôi sống trên 90%, bò khỏe mạnh, tăng trọng nhanh, ít bị bệnh tật nghiêm trọng. Định mức cho 01 hộ là 10.000.000đ, có 15 hộ thụ hưởng với tổng số tiền 150.000.000 đồng.

Đa dạng hoá sinh kế giúp địa phương xóa nghèo

Đối với mô hình chăn nuôi heo, trọng lượng heo con giống đạt từ 8 – 12 kg/con, tỷ lệ nuôi sống trên 90%, trọng lượng heo thịt khi xuất chuồng đạt 100 kg/con. Heo khỏe mạnh, tăng trọng nhanh, ít bị bệnh tật nghiêm trọng. Mỗi hộ gia đình được hỗ trợ 4 con giống, với giá 1.500.000/con. Hỗ trợ thức ăn150kg với giá 14.000đ/kg. Định mức cho 1 hộ là 8.100.000, có 5 hộ được hỗ trợ với tổng số tiền 40.500.000đ.

Các hộ dân tham gia mô hình chăn nuôi heo phải có diện tích đất ít nhất từ 16 đến 20 m2, diện tích đất ít nhất 15-20 m2 mới đáp ứng điều kiện tham gia mô hình chăn nuôi bò. Tiêu chí quan trọng hàng đầu là chuồng trại nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.

Tham gia dự án, các hộ dân sẽ tiết kiệm được tiền nước vệ sinh chuồng trại do sử dụng nguồn nước tự nhiên từ sông, ao hồ. Tiết kiệm chi phí chăn nuôi do tận dụng một phần nguồn thức ăn từ tự nhiên, thay đổi dần tập quán chăn nuôi lạc hậu, tiếp thu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và giảm thiểu tình trạng gây ô nhiễm môi trường.

Ban quản lý dự án sẽ thu hồi 40% từ kinh phí Nhà nước hỗ trợ nông dân tham gia mô hình: 3.240.000 đồng/hộ nuôi heo, nuôi bò sinh sản là 4.000 000 đồng/hộ. Tổng số tiền thu hồi 2 mô hình đối với 20 hộ là 76.200.000 đồng. Thời gian thu hồi 40% vốn trước khi kết thúc năm 2021 với lãi suất 0%.

Dự án được thực hiện với tổng kinh phí 200.000.000 đồng huy động từ guồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019. Phấn đấu khi thực hiện xong dự án giảm được 75% hộ nghèo, cận nghèo (12/16 hộ), giải quyết được việc làm cho 20 lao động ở địa phương.

Trương Anh Sáng