Kiên Giang: Kiên quyết xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường

Moitruong.net.vn

– Các đơn vị chế biến thủy sản đều có công trình xử lý nước thải nhưng vận hành mang tính đối phó, xả thải chưa qua xử lý gây ô nhiễm môi trường.

Kênh Nước Mặn đoạn thuộc xã Giục Tượng, huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang bị ô nhiễm môi trường ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân. Qua khảo sát thực tế, nước sông đoạn kinh Nước Mặn Mới – cầu Quằng bị đen và có mùi. So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi, giao thông thủy, thì hầu hết các thông số đều vượt so với quy chuẩn cho phép.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do toàn tuyến kênh có 17 cơ sở chế biến thủy, hải sản, trong đó, có 03 đơn vị thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường với lưu lượng nước thải khoảng 600m3/ngày. Các đơn vị còn lại thuộc đối tượng lập bản cam kết bảo vệ môi trường có lưu lượng nước thải khoảng 100m3/ngày. Tổng lưu lượng nước thải khoảng 700 m3/ngày đêm.

Các đơn vị chế biến thủy sản đều có công trình xử lý nước thải, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, một số đơn vị vận hành hệ thống xử lý nước thải mang tính đối phó, xả thải chưa qua xử lý ra môi trường. Ngoài ra, môi trường nước đoạn kinh Nước Mặn Mới – cầu Quằng còn bị tác động bởi lượng nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý của 03 khu dân cư và 01 khu vực chợ, với tổng lượng nước thải khoảng 100 m3/ngày đêm.

Nguồn nước bị ô nhiễm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, do ý thức chấp hành Luật bảo vệ môi trường của các cơ sở chưa cao; cơ quan quản lý môi trường không thường xuyên giám sát quá trình xả thải nước thải ra môi trường của các cơ sở, đặc biệt vào các thời điểm ngoài giờ hành chính, chủ yếu là vào ban đêm. Do đó, việc phát hiện hành vi xả thải không đúng quy định của các doanh nghiệp không được kịp thời.

Trước đó, tháng 5 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 03 đơn vị chế biến thủy sản thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, qua đó đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định xử lý 01 đơn vị với số tiền 448 triệu đồng đối với hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành kiểm tra 3 đơn vị thuộc đối tượng lập bản cam kết bảo vệ môi trường, qua đó tham mưu UBND huyện Châu Thành ban hành quyết định xử phạt 01 đơn vị với số tiền trên 30 triệu đồng đối với hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải. Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Công an tỉnh Kiên Giang đã phát hiện và xử lý 02 đơn vị có hành vi xả thải vượt quy chuẩn môi trường với số tiền 90 triệu đồng.

Mặc dù, Phòng tài nguyên và Môi trường huyện và Sở tài nguyên và Môi trường đã tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường đối với các cơ sở chế biến thủy sản trên địa bàn xã Giục Tượng, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính đối với hành vi xả thải vượt quy chuẩn cho phép nhưng vẫn còn xảy ra tình trạng xả thải không đúng quy định, vận hành hệ thống xử lý nước thải không thường xuyên, xả thải trực tiếp ra sông khi không được giám sát,…gây bức xúc cho người dân.

Nhằm giải quyết triệt để tình trạng xả thải chưa qua xử lý gây ô nhiễm môi trường, trong thời gian tới, các cấp các ngành huyện Châu Thành tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở chế biến thủy sản. Tăng cường công tác kiểm tra và đề xuất xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, đặc biệt đối với các cơ sở tái phạm và xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép.
Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu UBND huyện có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác thanh tra đối với các đơn vị thuộc đối tượng lập đánh giá tác động môi trường trên địa bàn xã Giục Tượng.

Tổ chức họp dân phát động phong trào phòng chống tội phạm về môi trường bằng hình thức ngăn chặn, tố giác đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường. Yêu cầu các tổ chức cá nhân hoạt động chế biến thủy sản phải cam kết lắp đặt đường ống xả thải nổi ngay vị trí thuận lợi để người dân và chính quyền địa phương theo dõi giám sát.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh thường xuyên thực hiện công tác trinh sát khu vực kinh Nước Mặn Mới – cầu Quằng để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với trường hợp xả nước không qua xử lý ra môi trường.

Trương Anh Sáng