Kiên Giang: Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng

Moitruong.net.vn

– Ngày 25/11, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 1662/UBND-KT về tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng

Theo đó, văn bản yêu cầu các đơn vị, lực lượng có liên quan, các chủ rừng và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có rừng tăng cường triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn và giải quyết căn bản tình trạng phá rừng, chiếm đất rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm; các cơ quan chuyên môn chủ trì, phối hợp các cơ quan truyền thông và cấp ủy, chính quyền cơ sở tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đến người dân, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện các quy định của Luật Lâm nghiệp.

Kiên Giang tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng

Kiểm soát chặt chẽ các dự án được quy hoạch chuyển mục đích sử dụng rừng, nhất là các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên. Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, rà soát các tụ điểm phá rừng và các cơ sở chế bien gỗ trên địa bàn, kiên quyết thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích; xác định, truy quét các “đầu nậu”, kiên quyết xóa bỏ các “điểm nóng” về phá rừng, cháy rừng và khai thác lâm sản trái pháp luật. Xử lý nghiêm các tổ chức, đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp và trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp, được quy định tại khoản 4 Điều 102 Luật Lâm nghiệp năm 2017.

Rà soát, hoàn thiện bổ sung Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2021, theo quy định tại Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng; đảm bảo chủ động lực lượng, phương tiện, thiết bị trực theo phương châm “4 tại chỗ”; có các phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần; thường trực, sẵn sàng phối hợp các lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ và chữa cháy rừng; chỉ đạo tổ chức thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; thường xuyên kiểm tra, nhăc nhở, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Các Vườn Quốc gia, Ban Quản lý rừng chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Kiểm lâm tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về quản Ịý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng. Quản lý chặt chẽ diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng, không để tình trạng chặt phá, lấn chiếm, mua, bán, sử dụng sai mục đích. Tổ chức triển khai và thi hành có hiệu quả các quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến rừng và đất rừng, thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả kịp thời, đúng quy định.

Phối hợp các địa phương tăng cường tuyên truyền, triển khai bằng nhiều hình thức tinh thần nội dung Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ, về quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban Quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp nhà nước để các tổ chức, hộ gia đình nắm rõ quy định và tạo sự đồng thuận trong quá trình chuyển đổi hợp đồng giao nhận khoán. Thông kê, xác định các hộ nhận khoán thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, thực hiện đúng hợp đồng với Ban Quản lý rừng; những hộ không chấp hành, thực hiện không đúng hợp đồng, hộ vi phạm đến rừng; hộ sang bán, chuyển nhượng hợp đồng giao nhận khoán trái pháp luật để phân loại và xem xét trách nhiệm trong quá trình thực hiện giao nhận khoán rừng.

UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp huyện và các đơn vị chủ rừng theo dõi, phát hiện sớm điểm cháy rừng, kịp thời triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện dập tắt đám cháy mới phát sinh. Báo cáo ngay khi phát sinh cháy rừng cho Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.

Quốc Tuấn