Luật Lâm nghiệp

Bảo vệ và phát triển rừng ven biển, ứng phó với biến đổi khí hậu
Trong bối cảnh môi trường đang ngày càng bị đe dọa, các thảm họa thiên tai xảy ra với cường độ dày hơn, chúng ta cần phải biết cách bảo tồn, phát triển rừng hơn nữa, trong đó cần chú ý các biện pháp bảo vệ đối với rừng phòng hộ.