Quảng Nam: Chuyển mục đích hơn 17 ha đất rừng để xây dựng Khu công nghiệp Tam Thăng

Vũ Thành|07/07/2022 09:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Chủ trương chuyển mục đích hơn 17 ha đất lâm nghiệp của tỉnh Quảng Nam để làm 2 dự án Khu Công nghiệp Tam Thăng và Dự án đường dây dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ với kỳ vọng khi đưa vào khai thác, sẽ đem lại nhiều lợi ích phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương.

HĐND tỉnh Quảng Nam vừa có Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng với diện tích rừng trồng thuộc quy hoạch lâm nghiệp và chức năng rừng phòng hộ là 16,9 ha.

Dự án đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam) tại huyện Nam Giang (hạng mục móng trụ và hạng mục sử dụng tạm (đường tạm + bãi tập kết)) với diện tích rừng trồng thuộc quy hoạch lâm nghiệp và chức năng rừng sản xuất là 21.133 m2 (hạng mục móng trụ:14.864 m2 , hạng mục sử dụng tạm: 6.269 m2 ).

dat-rung-1.jpg
Quảng Nam có quyết định chủ trương chuyển đổi hơn 17ha rừng trồng sang làm dự án KCN và đường dây điện

HĐND tỉnh Quảng Nam giao UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, kiểm tra kỹ hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng, xác định vị trí, ranh giới đảm bảo thống nhất giữa hồ sơ và thực địa, phù hợp với chỉ tiêu đất rừng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định Luật Lâm nghiệp năm 2017.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam) tại huyện Nam Giang, chỉ đạo chủ đầu tư triển khai thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định tại Điều 8 Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

HĐND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện nghiêm nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn rà soát, cập nhập chỉ tiêu sử dụng rừng vào Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2021-2030 đảm bảo chỉ tiêu quy hoạch rừng theo hiện trạng.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Bài liên quan
  • Quảng Nam cần phát huy tiềm năng kinh tế biển
    Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị tỉnh Quảng Nam sớm hoàn thành nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh tầm nhìn đến 2050, phát huy hơn nữa tiềm năng kinh tế biển để trở thành tỉnh mạnh về biển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Chuyển mục đích hơn 17 ha đất rừng để xây dựng Khu công nghiệp Tam Thăng