tỉnh Quảng Nam

Thịt heo treo gác bếp của người Cơ Tu
Người Cơ Tu xưa kia, sống dọc theo dãy trường sơn, có tập quán sống du canh, du cư. Kho “đạm” chính của họ là các động vật trong rừng, nên họ vào rừng sâu để săn, bắn, hái, lượm… khi săn được nhiều con thú, người Cơ Tu thường chia đều cho các thành viên trong làng. Đến thăm các bản làng đồng bào vào những ngày lễ, Tết, hầu như nhà nào cũng có những xâu thịt heo, thịt trâu… treo trên giàn bếp.