Kim Mã

Đường sắt Nhổn – Ga Hà Nội chậm tiến độ, cuộc sống người dân bị ảnh hưởng
Dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội phải lùi tiến độ nhiều lần không chỉ làm đội vốn mà cuộc sống của người dân nơi dự án đi qua cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.