kinh tế tuần hoàn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gặp mặt cộng đồng người Việt tại Thụy Sĩ
Gặp mặt cộng đồng người Việt tại Thụy Sĩ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà bày tỏ mong muốn người Việt ở nước ngoài đồng hành cùng Chính phủ xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo, làm cầu nối chia sẻ kinh nghiệm của các nước phát triển về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.