kinh tế tuần hoàn

Tín chỉ carbon: Chìa khóa vàng phát triển nền kinh tế xanh và bền vững
Thị trường mua bán tín chỉ carbon được các chuyên gia nhận định sẽ ngày càng sôi động. Việc bán tín chỉ carbon sẽ giúp các chủ rừng và nông dân cải thiện sinh kế bền vững, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính, góp phần bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.