Long Xuyên

Kiên Giang bơm bổ sung hơn 2,5 triệu m3 nước vào rừng để phòng chống cháy
Từ đầu mùa khô năm 2024, hơn 2,5 triệu m3 nước đã được các chủ rừng ở vùng Tứ giác Long Xuyên bơm bổ sung vào rừng để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng.