lúa gạo

[VIDEO] Thị trường lúa gạo sôi động những ngày cuối năm
Xuất khẩu gạo thuận lợi, nông dân ĐBSCL đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch lúa đông xuân trong niềm vui trúng mùa được giá.