mất mùa

El Nino đang đe doạ vụ mùa lúa gạo ở Đông Nam Á
Các nhà khoa học cảnh báo, giai đoạn 2023-2024 sẽ là thời kỳ của El Nino, hiện tượng khí hậu có thể gây ra những tác động tiềm tàng đối với ngành sản xuất lúa gạo và an ninh lương thực ở Đông Nam Á.