Miền Bắc nắng nóng

Miền Bắc nắng nóng trước khi đón mưa dông dài ngày
Theo dự báo, miền Bắc nắng nóng, oi bức trước khi lại đón tiếp đợt mưa to dài ngày.