Năm 2022: Ô tô mới phải đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5

Moitruong.net.vn

– Từ 1/1/2022, các loại xe ô tô láp ráp, sản xuất trong nước và nhập khẩu mới phải đạt tiêu chuẩn về phép thử và giới hạn chất gây ô nhiễm có trong khí thải mức 5.

Theo Quyết định số 49/2011 của Thủ tướng (quy định về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ôtô…), từ 1/1/2022, các loại xe ô tô láp ráp, sản xuất trong nước và nhập khẩu mới phải đạt tiêu chuẩn về phép thử và giới hạn chất gây ô nhiễm có trong khí thải mức 5.

Đây là mức cao nhất trong lộ trình đã đề ra, tương ứng với mức Euro 5 trong quy định kỹ thuật của Ủy ban Kinh tế châu Âu của Liên hợp quốc cũng như trong chỉ thị của Liên minh châu Âu về khí thải xe cơ giới sản xuất mới. Hiện tại, từ năm 2017 các xe sản xuất, lắp ráp hoặc nhập khẩu mới phải đạt tiêu chuẩn khí thải tương ứng mức Euro 4.

Ảnh minh họa

Bộ GTVT cho biết, để áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 cần xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mức trên và nâng cao năng lực cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kiểm tra, thử nghiệm, kiểm soát khí thải theo lộ trình.

Bộ GTVT đang xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải Euro 5 và sẽ ban hành trong năm 2020, đồng thời khẩn trương thực hiện đầu tư nâng cấp phòng thử, đào tạo nhân lực, đảm bảo sẵn sàng các điều kiện để thực hiện tiêu chuẩn khí thải mới theo đúng lộ trình, theo nhiệm vụ được Thủ tướng giao.

Dự kiến, quy chuẩn khí thải Euro5 sẽ được ban hành chậm nhất vào quý IV/2020 và có cơ chế khuyến khích nhà sản xuất ô tô thực hiện sớm so với lộ trình. Thời gian này cũng để các nhà sản xuất ô tô, cơ quan quản lý làm quen, thích ứng trước khi lộ trình có hiệu lực.

Hiện nay, với ôtô sản xuất mới, Việt Nam đã nâng tiêu chuẩn khí thải từ Euro 2 lên Euro 4 từ đầu năm 2017 và mức Euro 5 từ đầu năm 2022. Với ôtô đã qua sử dụng, quyết định số 16/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng đã nâng chuẩn khí thải so với tiêu chuẩn khí cũ ban hành cách đây 13 năm, đến nay đã lạc hậu.

Theo tính toán của Bộ Giao thông vận tải, nhóm xe sản xuất trước năm 1999 được áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải hiện tại (mức 1) là do sản xuất theo công nghệ cũ nên khó đáp ứng được tiêu chuẩn cao hơn. Thứ hai, đây là nhóm xe đã sử dụng được hơn 20 năm và chủ yếu xe tải, phần lớn sắp hết niên hạn sử dụng (xe tải có niên hạn sử dụng 25 năm, xe chở người từ 10 chỗ trở lên niên hạn sử dụng 20 năm).

Minh Anh (t/h)