nắng hạn

Bình Phước: Nắng hạn kéo dài, người dân xã biên giới thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
169 hộ dân tộc thiểu số dự án định canh, định cư Tiểu khu 42 thuộc thôn 10, xã biên giới Đắk Ơ (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) đang trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt nặng do hạn hán kéo dài.