nét văn hóa

Lễ hội đua Voi: Nét văn hóa độc đáo của người Tây Nguyên
Lễ hội đua Voi được coi là một trong những lễ hội văn hóa truyền thống lâu đời của người Tây Nguyên, lễ hội được tổ chức ở huyện Buôn Đôn 2 năm một lần vào tháng 3 Dương lịch là thời điểm bắt đầu phát rẫy trồng nương.