ngập úng cục bộ

Mưa lớn kéo dài, hàng trăm ha lúa hè thu ở Bình Thuận bị ngập úng
Mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng cục bộ cho hàng trăm ha lúa hè thu vừa mới gieo sạ của nông dân huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.