Ngày nước thế giới năm 2020: Tăng khả năng tiếp cận bền vững với nguồn nước uống an toàn

Moitruong.net.vn

– Chủ đề Ngày nước thế giới năm 2020 (22/3) là “Nước và Biến đổi khí hậu” nhấn mạnh tầm quan trọng cấp thiết của việc tăng cường an ninh nguồn nước và thiết lập khả năng tiếp cận nguồn cung cấp nước bền vững.

Tiếp cận nguồn nước uống an toàn và đáng tin cậy là rất quan trọng đối với sức khỏe và sinh kế con người, và đặc biệt quan trọng đảm bảo sức khỏe và các cơ hội được giáo dục, làm kinh tế cho phụ nữ và trẻ em gái. Trên toàn cầu hiện có khoảng 663 triệu người vẫn chưa được tiếp cận với nguồn nước uống an toàn, đảm bảo về sức khỏe và vệ sinh môi trường. Ngay cả đối với những người có khả năng tiếp cận thì các dịch vụ về nước thường không đủ để đáp ứng các nhu cầu cơ bản.

Việc tập trung vào chủ đề này cũng đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về sự thay đổi điều kiện khí quyển và đại dương đang định hình lại chu trình thủy văn toàn cầu hiện nay.

Việc tiếp cận nguồn nước uống an toàn và đáng tin cậy là rất quan trọng đối với sức khỏe và sinh kế con người

Tăng khả năng tiếp cận bền vững với nguồn nước uống an toàn là mục tiêu chính của Chiến lược nước toàn cầu của Chính phủ Hoa Kỳ và Kế hoạch phát triển nước của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Để hỗ trợ cho chiến lược nước, USAID tìm cách cung cấp có thêm 15 triệu người được tiếp cận với nguồn nước an toàn, bền vững cũng như các dịch vụ về nước và vệ sinh môi trường đến năm 2022.

Các hỗ trợ nước của USAID, bao gồm: Tăng số lượng người tiếp cận với các dịch vụ cơ bản về nước; Cải thiện khả năng của các cơ sở giáo dục và y tế để cung cấp và quản lý các dịch vụ nước đầy đủ trong các trường học và các phòng khám y tế; Xúc tiến tăng nguồn tài chính cho các hoạt động và bảo tồn, duy trì hệ thống nước, bao gồm tăng đầu tư vào các sáng kiến, sáng tạo về tài chính trong quản lý nước; Cải thiện chất lượng và độ tin cậy của nguồn nước uống, nước sinh hoạt; Tăng số lượng người tiếp cận với các dịch vụ nước uống được quản lý an toàn.

Trên khắp các vùng cận sa mạc Sahara của Châu Phi, có khoảng 30% đến 50% hệ thống cấp nước nông thôn không hoạt động sau 5 năm xây dựng; mặt khác, các tiện ích trong khu vực đô thị thì chỉ thường bao gồm các đường cấp nước. Và như vậy, nước thường bị ô nhiễm từ các chất ô nhiễm đô thị, công nghiệp và nông nghiệp đồng thời gây ảnh hưởng ô nhiễm đến các hệ thống nước không bị ô nhiễm, ngay cả những nước được phân loại là nguồn an toàn.

Nhiều người trong số những người thiếu tiếp cận với các dịch vụ nước cơ bản cũng sống trong các quốc gia bị xung đột với quản trị nước kém, an ninh nguồn nước thấp, tỉ lệ nghèo đói cao và các thể chế yếu kém. Ở các quốc gia có lịch sử xung đột và bất ổn dân sự, tác động của người tị nạn đã làm xấu thêm tình trạng của các dịch vụ cung cấp nước.

Nhật Minh