Nghệ An: Triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng “An toàn COVID-19” trong trường học

Moitruong.net.vn

– Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, ngày 23 tháng 2 năm 2021, UBND tỉnh Nghệ An đã ra văn bản số 904/UBND- VD về việc triển khai cài đặt ứng dụng “An toàn COVID- 19 trong trường học”.

Công văn số 904/UBND- VD về việc triển khai cài đặt ứng dụng “An toàn COVID- 19 trong trường học tại Nghệ An

Cụ thể, thực hiện Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp chỉ đạo triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng “An toàn COVID -19” trong trường học, UBND tỉnh Nghệ An có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng “An toàn COVID-19” trong trường học theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kế Hùng