nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thanh Hóa: Đón gần 1,2 triệu lượt khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, trong 5 ngày nghỉ lễ từ 29/4 đến 3/5, toàn tỉnh ước đón gần 1,2 triệu lượt khách, tăng 33,1% so với dịp nghỉ lễ này năm 2022; tổng thu du lịch đạt gần 3 nghìn tỷ đồng. Với lượng khách này, Thanh Hóa trở thành một trong những địa phương có lượng khách đông nhất cả nước.