nguồn kinh phí

Lâm Đồng: Cần kinh phí hỗ trợ khẩn cấp chống tình trạng sạt lở bờ sông K’Rông Nô
Tình trạng sạt lở sông Krông Nô diễn biến phức tạp, trong đó có 3 đoạn qua xã Đạ M’Rông và 1 đoạn qua xã Đạ Tông, tổng chiều dài khoảng 1km.