Nha Trang

TP. Nha Trang: Tăng cường xử lý rác thải ra sông, biển để bảo vệ môi trường
Mặc dù, TP. Nha Trang đã chỉ đạo UBND các xã, phường tăng cường xử lý rác thải để bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, tình trạng một bộ phận người dân, du khách xả rác bừa bãi ra sông, biển ở TP. Nha Trang vẫn tiếp diễn.