nhiệt độ cao

An ninh nhiên liệu toàn cầu bị đe dọa bởi thời tiết nắng nóng
Thời tiết nắng nóng đang nhanh chóng trở thành mối đe dọa đối với an ninh nhiên liệu toàn cầu vì nhiệt độ cao gây gián đoạn ở ở các nhà máy lọc dầu cũ kỹ, thiếu đầu tư.