nước giếng khoan

TP.HCM: Cấp bách bảo vệ nước ngầm
Việc khai thác và sử dụng nước ngầm quá mức ở TPHCM đã, đang và sẽ dẫn đến hàng loạt hệ quả xấu cho hạ tầng, môi trường, sức khỏe.