ô nhiễm nhựa

Việt Nam chủ động, tích cực tham gia đàm phán Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa
Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, Tổ chức Môi trường Thái Bình Dương tổ chức Hội thảo “Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa: Kết quả đàm phán phiên thứ 2 và định hướng của Việt Nam cho các Phiên tiếp theo” vào ngày 11/8 vừa qua tại Hòa Bình.