Ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam

Moitruong.net.vn

– Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, tái cử đắc chức Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cả 6 thành viên trong Ban Thường trực Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đều tái cử.

Ngày 20/9, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX tiến hành hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Căn cứ tờ trình về công tác hiệp thương số lượng, cơ cấu thành phần Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX và qua quá trình hiệp thương, số lượng ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX được giữ nguyên như khóa VIII là 385 người. Đại hội hiệp thương cử 374 người, còn 11 người sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ.

Ông Trần Thanh Mẫn tái cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Khóa IX. Ảnh: Minh Quân.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX có tỷ lệ ngoài Đảng là 50%; tỷ lệ nữ là 21,3%; tỷ lệ dân tộc thiểu số là 26,2%; tỷ lệ tôn giáo là 17,1%; 80,4% ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có trình độ đại học trở lên.

Đại hội cũng đã hiệp thương cử 62 người tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực MTTQ Việt Nam khóa IX và chức danh Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX.

Theo đó, ông Trần Thanh Mẫn (Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Khóa VIII) tái cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Khóa IX.

Ông Hầu A Lềnh (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Khóa VIII) tái cử chức vụ Phó chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Khóa IX.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh và các ông Nguyễn Hữu Dũng, Ngô Sách Thực, Phùng Khánh Tài tái cử giữ chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

Ngoài ra, hội nghị lần thứ nhất Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng hiệp thương cử 6 phó chủ tịch không chuyên trách, gồm: bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội; bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận T.Ư; hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; linh Mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; bà Tô Bích Châu, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc TP.Hồ Chí Minh.

Minh Hà

Ông Trần Thanh Mẫn (57 tuổi), quê quán xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Ông là tiến sĩ kinh tế, cử nhân lý luận chính trị. Trong quá trình công tác, ông Mẫn đã kinh qua các nhiệm vụ như: Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cần Thơ nhiệm kỳ 1989 – 1994; Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.Cần Thơ…

Năm 2015, ông Mẫn là Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XI, Ủy viên Đảng đoàn, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị TP.Cần Thơ.

Sau đó, ông là Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XII, Phó bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị Cần Thơ.

Đến tháng 6.2017, tại Hội nghị Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam lần thứ 7 (khóa VIII) đã hiệp thương cử ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Đảng Đoàn, Phó chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, làm Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Ngày 9.5.2018, tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XII, ông Trần Thanh Mẫn được bầu bổ sung Uỷ viên Ban Bí thư khoá XII.