phiên chất vấn

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại  kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc, tập trung, sôi nổi, với tinh thần xây dựng, tâm huyết và trách nhiệm cao, Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra.