Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Lam Trinh |15/08/2023 17:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trước khi bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn phiêu họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra sáng nay, ngày 15/8 tại hội trường Tân Trào, Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu.

15-vdh.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có bài phát biểu trước khi diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 25, ngày 15/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Tư pháp và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tạp chí Môi trường và Cuộc sống-Moitruong.net.vn trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Kính thưa đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Thưa đồng bào và cử tri cả nước,

Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Chương trình giám sát năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) và chương trình Phiên họp thường kỳ lần thứ 25, hôm nay, UBTVQH dành một ngày để tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn đối với các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của Bộ Tư pháp và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phiên chất vấn được tổ chức tại Phòng Diên Hồng, Nhà Quốc hội, kết nối truyền hình trực tuyến với 62 Đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; được phát thanh trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam, truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam để cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát.

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Đây là phiên chất vấn thứ 4 được tổ chức tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. Trên cơ sở tổng hợp các đề xuất của các Đoàn ĐBQH, cân nhắc các lĩnh vực đã và đang được Quốc hội, UBTVQH tiến hành giám sát trong thời gian qua và việc trả lời chất vấn trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và yêu cầu của thực tiễn, UBTVQH đã quyết định lựa chọn chất vấn đối với các nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp và Bộ Nông nghiệp và PTNT tại phiên họp này. Theo đó:

- Trong buổi sáng ngày 15/8/2023, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, các vị ĐBQH sẽ chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tư pháp về các nhóm vấn đề: (1) Việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; các giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng và hồ sơ thủ tục các dự án, dự thảo Chính phủ trình Quốc hội; giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật, giải pháp kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật thuộc trách nhiệm của Chính phủ. (2) Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành, nội dung chồng chéo, mâu thuẫn và những hạn chế, sai phạm trong việc ban hành văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH. (3) Thực trạng và giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá tài sản, giám định tư pháp.

Đây đều là những vấn đề rất cấp thiết, được cử tri, Nhân dân và các vị ĐBQH rất quan tâm (có 34 Đoàn ĐBQH đề xuất chuyên đề này), gắn chặt với hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, UBTVQH và các cơ quan của Quốc hội, góp phần hoàn thiện thể chế, đồng bộ hệ thống pháp luật, nâng cao chất lượng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Phiên chất vấn sẽ là dịp để chúng ta nhìn nhận, đánh giá chính xác các hạn chế, vướng mắc, đề ra những giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng công tác lập pháp; xây dựng, triển khai hiệu quả Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm; hoàn thành các nhiệm vụ lập pháp tại Kết luận số 19 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 81 của UBTVQH đối với chương trình xây dựng pháp luật toàn khóa; đồng thời, nâng cao chất lượng giám sát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật; bảo đảm sự ổn định, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, góp phần hoàn thiện thể chế phát triển, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCNVN trong giai đoạn mới theo Nghị quyết số 27 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

15-qh.jpg
Toàn cảnh hội trường phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- Trong buổi chiều ngày 15/8/2023, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, các vị ĐBQH sẽ chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về các nhóm vấn đề: (1) Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu nông sản (trong điều kiện thị trường đầu ra bị thu hẹp, nhiều doanh nghiệp không có đơn hàng, một số mặt hàng nông sản chủ lực bị rớt giá, thu nhập, đời sống của người nông dân bị ảnh hưởng...). (2) Hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; giải pháp tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản. (3) Việc chuyển đổi mục đích sử dụng, thu hồi diện tích đất trồng lúa, bảo đảm an ninh lương thực và xuất khẩu gạo.

Mặc dù lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT đã có những nội dung được Quốc hội chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay ngành Nông nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới. Bên cạnh đó, ngành cũng cần tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ Nghị quyết số 19 của Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng như Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025... Vì vậy, việc tiếp tục chất vấn đối với lĩnh vực này là hết sức cần thiết và kỳ vọng sẽ có nhiều giải pháp hữu hiệu để giải quyết những khó khăn và tạo sự phát triển bứt phá cho ngành Nông nghiệp thời gian tới.

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Với thời gian chất vấn chỉ trong một ngày, các nhóm vấn đề chất vấn có phạm vi rộng, nhiều vấn đề đang gây bức xúc trong dư luận xã hội, tôi đề nghị các vị ĐBQH đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề, tranh luận thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng; mỗi chất vấn không quá 01 phút; thời gian tranh luận không quá 02 phút (ĐBQH đăng ký chất vấn và tranh luận qua app Quốc hội). Tuy Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long mới lần đầu tiên đăng đàn, còn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT lần thứ 2 trả lời chất vấn, nhưng cả hai Bộ trưởng đều là những người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực phụ trách. Đề nghị các Bộ trưởng nêu cao tinh thần trách nhiệm, trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm, làm rõ những chất vấn ĐBQH nêu, đồng thời đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, khả thi, bảo đảm vừa khắc phục kịp thời, hiệu quả các yếu kém, hạn chế trước mắt, vừa tạo được chuyển biến thực chất, căn cơ và lâu dài đối với từng nội dung chất vấn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác điều hành lĩnh vực quản lý, đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của cử tri, Nhân dân cả nước. Trong quá trình chất vấn, Chủ tọa sẽ mời thêm một số Bộ trưởng, thành viên Chính phủ tham gia giải trình làm rõ thêm vấn đề. Kết thúc phiên chất vấn, UBTVQH sẽ ban hành nghị quyết để làm cơ sở thực hiện và giám sát.

Sau đây, xin mời Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của Bộ Tư pháp. Xin trân trọng cảm ơn!

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn