Phù Yên (Sơn La) xây dựng kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Lan Anh|31/10/2022 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Để thực hiện chỉ tiêu thu gom, xử lý rác thải khu vực đô thị, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã xây dựng kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

a2.jpg
Ảnh minh họa

Để thực hiện chỉ tiêu thu gom, xử lý rác thải khu vực đô thị, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã xây dựng kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn; giao rõ nhiệm vụ, trách nhiệm đến các phòng ban, cơ quan liên quan.

UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La vừa ban hành Công văn số 1735/UBND gửi các phòng ban, cơ quan, đơn vị; các tổ chức chính trị-xã hội; Hội đoàn thể cấp huyện; UBND các xã, thị trấn về việc triển khai thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

Đồng thời, chú trọng thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn người dân về thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuyên truyền nâng cao ý thức người dân tự giác thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, hạn chế sử dụng túi nilon và các sản phẩm nhựa dùng một lần; đổ rác thải sinh hoạt đúng giờ, đúng nơi quy định, tạo điều kiện tối đa cho phương tiện, người thực hiện thu gom.

UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La vừa ban hành Công văn số 1735/UBND gửi các phòng ban, cơ quan, đơn vị; các tổ chức chính trị-xã hội; Hội đoàn thể cấp huyện; UBND các xã, thị trấn về việc triển khai thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện trách nhiệm về quản lý chất thải rắn sinh hoạt; xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể vận động, khuyến khích nhân dân hưởng ứng phong trào Chống rác thải nhựa, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Tổ chức lấy ý kiến các hộ gia đình về công tác phát sinh, phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt. Qua khảo sát gần 5.000 hộ gia đình cho thấy, có 78% hộ gia đình đã có ý thức phân loại rác thải sinh hoạt.

Hiện nay, chất thải rắn đô thị trên địa bàn huyện được Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Chi nhánh Phù Yên thu gom, xử lý tại bãi rác tập trung của huyện. Định kỳ 2 lượt/ngày, công nhân Công ty đã tổ chức vệ sinh lòng lề đường, thu gom rác tại các khu dân cư trên địa bàn thị trấn. Tỷ lệ thu gom, xử lý đến hết năm 2021 đạt 91%, mục tiêu năm 2022 đạt 92%.

Thực hiện đạt chỉ tiêu đã đề ra, huyện Phù Yên đã giao các phòng, ban liên quan rà soát các quy hoạch có liên quan đến vị trí, quy mô các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt; rà soát các bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt không hợp vệ sinh, xây dựng lộ trình xử lý triệt để các bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt tự phát không đảm bảo.

Việc phân loại rác tại nguồn vẫn còn nhiều khó khăn, chưa thực hiện đồng đều, liên tục. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ nằm đan xen trong khu dân cư, có lượng rác thải phát sinh như mộc, cơ khí, sửa chữa ô tô, xe máy… trong khí, trên địa bàn huyện chưa có cơ sở thu gom, xử lý rác thải nguy hại.

Thời gian tới, huyện Phù Yên sẽ tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 1/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn. Tăng cường kiểm tra công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn các xã, thị trấn. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; tham gia phản biện, giám sát hoạt động quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phù Yên (Sơn La) xây dựng kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt