Quảng Bình: Tăng cường bảo vệ đàn voọc gáy trắng

Nguyên Lâm|18/09/2022 07:30

Với những nỗ lực của cộng đồng và các cơ quan liên quan, công tác bảo vệ đàn voọc gáy trắng tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đàn voọc gáy trắng đã được quản lý, bảo tồn chặt chẽ và phát triển qua hàng năm.

voc-gay-trang.jpg
Đàn voọc gáy trắng tại huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình. Ảnh: TTXVN

Ngày 16/9, tại thành phố Đồng Hới, Trung tâm Nghiên cứu quản trị tài nguyên vùng cao (CEGORN), Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình và UBND huyện Tuyên Hóa phối hợp tổ chức Hội thảo “Tổng kết mô hình hợp tác quản lý, bảo tồn voọc gáy trắng khu vực quy hoạch rừng đặc dụng huyện Tuyên Hóa - Định hướng giai đoạn tiếp theo”.

Voọc gáy trắng có tên khoa học là Trachypithecus Hatinhensis thuộc bộ Linh trưởng, nhóm IB, cực kỳ quý hiếm, nguy cấp trong Sách Đỏ Việt Nam và Sách Đỏ thế giới. Tại địa bàn huyện Tuyên Hóa, những cá thể voọc gáy trắng được phát hiện đầu tiên vào năm 2012, khi đó đàn voọc chỉ có 10 cá thể sinh sống trên lèn đá Thiết Sơn. Khu vực rừng đặc dụng bảo tồn loài voọc thuộc các xã Thạch Hóa, Đồng Hóa, Thuận Hóa và Sơn Hóa (huyện Tuyên Hóa) với diện tích khoảng 510 ha nên không đủ điều kiện thành lập Ban Quản lý Khu bảo tồn. Do đó, đàn voọc khó được bảo vệ toàn diện.

Nhằm nỗ lực bảo tồn loài voọc gáy trắng, mô hình phối hợp quản lý bảo tồn khu vực quy hoạch rừng đặc dụng tại huyện Tuyên Hóa giữa Tổ Bảo tồn thiên nhiên với Hạt Kiểm lâm và chính quyền địa phương 4 xã Thạch Hóa, Đồng Hóa, Sơn Hóa và Thuận Hóa được hình thành trên cơ sở tự nguyện giữa các bên liên quan.

Hội thảo nhằm tổng kết lại các hoạt động, chia sẻ kinh nghiệm về bảo tồn dựa vào cộng đồng và thảo luận các giải pháp bảo tồn voọc gáy trắng gắn với phát triển sinh kế bền vững.

Sau 3 năm, hoạt động, hợp tác quản lý bảo tồn voọc gáy trắng khu vực quy hoạch rừng đặc dụng huyện Tuyên Hóa được tài trợ bởi Chương trình quản trị đất đai khu vực Mê Kông trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy quyền hưởng lợi từ rừng cộng đồng thông qua hỗ trợ thực thi Luật Lâm nghiệp”.

Với những nỗ lực của cộng đồng và các cơ quan liên quan, công tác bảo vệ đàn voọc gáy trắng tại huyện Tuyên Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đàn voọc gáy trắng đã được quản lý, bảo tồn chặt chẽ và phát triển qua hàng năm.

Theo khảo sát mới nhất, trên địa bàn huyện đã có ít nhất 22 đàn voọc gáy trắng với 156 cá thể chủ yếu sinh sống tại xã Thạch Hóa và Đồng Hóa.

Bên cạnh đó, tính đa dạng sinh học, môi trường sinh thái trong khu vực quy hoạch rừng đặc dụng ngày càng được bảo vệ và phát triển tốt hơn. Nhận thức, năng lực của người dân và các bên liên quan đối với công tác bảo vệ rừng, động vật hoang dã được nâng lên đáng kể. Một số người dân bị ảnh hưởng sinh kế bởi công tác bảo tồn voọc gáy trắng đã chủ động hoặc nhận được hỗ trợ tìm các nguồn sinh kế thay thế…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Tăng cường bảo vệ đàn voọc gáy trắng