Quảng Nam: Chú trọng lợi ích của người dân trong việc lập quy hoạch các khu đô thị, khu dân cư

Moitruong.net.vn

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa ban hành Công văn về việc tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch và triển khai thực hiện các khu đô thị, khu dân cư, chỉnh trang, sắp xếp dân cư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ông Lê Trí Thanh yêu cầu các Sở, ban, ngành địa phương khi lập đồ án quy hoạch hay trong quá trình thẩm định, phê duyệt, triển khai xây dựng các khu đô thị, khu dân cư, chỉnh trang, sắp xếp trên địa bàn cần có tầm nhìn dài hạn, đảm bảo lợi ích hài hoà của Nhà nước, nhà đầu tư và cộng đồng dân cư.

Đồng thời trong công tác quy hoạch, đầu tư, phát triển các khu đô thị, khu dân cư, khu dịch vụ du lịch, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh cần chú ý đến tầm quan trọng trước mắt và lâu dài đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trong lần đi kiểm tra thực tế tại địa phương

Để thực hiện điều này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đưa ra hàng loạt giải pháp cụ thể, yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện. Trong đó, việc quy hoạch và triển khai thực hiện các khu đô thị, khu dân cư, khu dịch vụ du lịch, khu công nghiệp, cụm công nghiệp phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với quy định pháp luật về đất đai.

Trong đó lưu ý, thực hiện đầy đủ công tác lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư liên quan; thực hiện đánh giá môi trường chiến lược; lập, trình ban hành Quy định quản lý kèm theo đồ án quy hoạch; dành quỹ đất để bố trí nhà ở xã hội, bãi đỗ xe, công viên, các trường hợp đề xuất điều chỉnh quy hoạch phải nêu rõ lý do, sự phù hợp với quy định,…. Trường hợp triển khai các dự án đầu tư khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu dịch vụ du lịch quy mô lớn cần nghiên cứu kỹ đặc điểm dân cư tại khu vực triển khai dự án để hạn chế thấp nhất việc giải tỏa trắng, di dời dân đến những khu dân cư mới nếu khu vực nghiên cứu dự án có dân cư tập trung đông đúc, hạ tầng tương đối đảm bảo.

Các dự án liên quan đến khu vực dân cư đang sinh sống cần đảm bảo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai dự án 

Trong việc triển khai các dự án đầu tư khu công nghiệp, cụm công nghiệp cần đánh giá kỹ đặc điểm dân cư khu vực dự án để khoanh vùng, sắp xếp dân cư phù hợp. Nếu khu công nghiệp, cụm công nghiệp có bố trí các loại hình hoạt động có tiếng ồn, mùi, khí thải phải yêu cầu chủ đầu tư khu công nghiệp, cụm công nghiệp trồng cây xanh cách ly (tán rộng, chiều cao) với khu dân cư từ 30 – 50 m. Đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phía Đông đường Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi yêu cầu hướng tới áp dụng các tiêu chí của khu công nghiệp sinh thái, hình thành các Khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; tăng mật độ cây xanh tập trung, cây xanh phân tán trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp và trong khuôn viên từng nhà máy, cơ sở sản xuất.

Ngoài ra, các phương án thực hiện liên quan đến khu vực dân cư đang sinh sống phải được lấy ý kiến cộng đồng dân cư, đảm bảo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai dự án. Đặc biệt, đối với các khu vực định hướng hình thành đô thị mới, khu vực trọng điểm phát triển đô thị vùng Đông của tỉnh và địa bàn Khu Kinh tế mở Chu Lai phải ưu tiên triển khai các dự án khu đô thị, khu dân cư có quy mô lớn đảm bảo phát triển đồng bộ, đầy đủ các hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu phục vụ nhu cầu cuộc sống của nhân dân (trừ các khu vực dự án xen kẹp giữa các khu dân cư hiện trạng, khớp nối hạ tầng kỹ thuật đồng bộ để chỉnh trang, phát triển đô thị).

Thanh Hải