Quảng Nam: Lên phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố phát tán hóa chất độc

Moitruong.net.vn

– UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố phát tán hóa chất độc, nhằm bảo vệ sức khỏe con người và môi trường, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trọng hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử dụng hóa chất độc hại .

Trong quá trình vận chuyển vào đầu tháng 7/2020, Công ty TNHH Enigma (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đã để thùng hóa chất butanol phát nổ, vụ nổ cũng đã để hóa chất theo nước chảy xuống cống thoát nước dài khoảng 500m dọc khu dân cư gần cụm công nghiệp Chợ Lò, khiến môi trường không khí ô nhiễm, cá trong mương nước chết trắng.

Do hít phải mùi hôi của hóa chất, một số người dân sinh sống gần khu vực xảy ra sự cố nổ thùng hóa chất phải nhập viện điều trị trong tình trạng tức ngực, khó thở, buồn nôn.

Người dân tập trung phản đối ô nhiễm do Công ty TNHH Enigma (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) vào đầu tháng 7-2020 gây ra

Để tránh những sự cố tương tự xảy ra, UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố phát tán hóa chất độc, nhằm bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương, cơ sở nâng cao trách nhiệm, phối hợp của trong công tác phòng ngừa, ứng phó với sự cố phát tán hóa chất độc; chủ động chuẩn bị các nguồn lực, phương án, phương tiện, thiết bị để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố.

Đồng thời, Kế hoạch cũng nêu cao tinh thần của người dân trong việc phát hiện và tham gia khi có sự cố phát tán hóa chất xảy ra, và hỗ trợ của cơ quan truyền thông trong công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố phát tán hóa chất độc ra môi trường.

Nước hóa chất đổ xuống kênh có mùi hôi, gây ô nhiễm nghiêm trọng

UBND tỉnh Quảng Nam giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường phối hợp với Sở Công Thương thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của tổ chức, cá nhân có hoạt động hóa chất gây ảnh hưởng đến môi trường. Phối hợp với Sở Công Thương để cung cấp các tính chất nguy hại của hóa chất cho lực lượng hiện trường.

Sau khi hóa chất độc tràn đổ ra môi trường, được thu gom trong thùng chứa chất thải kín, đảm bảo an toàn, Sở Tài nguyên và Môi trường cần có trách nhiệm hướng dẫn chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo đúng quy định.

Đồng thời, tổ chức quan trắc hoặc hướng dẫn cơ quan chuyên môn về môi trường cấp huyện đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường khi có sự cố phát tán hóa chất độc xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, Kế hoạch cũng yêu cầu các cơ sở, công ty sản xuất kinh doanh có sử dụng hóa chất độc hại nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật. Phòng ngừa có hiệu quả sự cố phát tán hóa chất độc tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất an toàn, hiệu quả, góp phần bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường. Đồng thời nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố phát tán hóa chất độc tại địa phương.

Thanh Hải