Quảng Nam – Đà Nẵng: Tăng cường quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn

(Moitruong.net.vn) – Chiều ngày 21/8, Lễ ký kết và công bố thành lập Ban điều phối quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng giữa UBND tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng đã diễn ra tại Hội An.

le ky ket

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng ký kết phối hợp quản lý Quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng

Cụ thể, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng ký kết phối hợp quản lý Quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng giai đoạn 2017 – 2020 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh làm Trưởng Ban.

Theo nội dung ký kết, trong giai đoạn 2017 – 2020, hai địa phương sẽ phối hợp quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ biển Quảng Nam – Đà Nẵng, với 5 nội dung: Tổ chức đối thoại định kỳ về quản lý tổng hợp lưu vực sông và vùng bờ; Tổ chức đánh giá hiện trạng, xác định và dự báo các nguy cơ rủi ro xảy ra trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn tác động đến phát triển đô thị ở lưu vực sông và vùng bờ.

Có trách nhiệm liên tỉnh đối với các quy hoạch phát triển và các dự án đầu tư khai thác, sử dụng tài nguyên ở lưu vực sông và vùng bờ; Tăng cường phối hợp liên ngành, liên vùng trong công tác giám sát để quản lý sử dụng, khai thác nguồn tài nguyên nước hiệu quả, chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái đối với lưu vực sông và vùng bờ;

Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu chung của lưu vực sông và vùng bờ, chia sẻ và đồng khai thác thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; Tăng cường, nâng cao kiến thức nhận thức để đáp ứng các yêu cầu thực hiện quản lý tổng hợp lưu vực sông và vùng bờ hai địa phương.

Ngay sau lễ ký kết, hai bên đã trao đổi, thảo luận và thống nhất đầu tư lắp đặt các trạm quan trắc nước mặt tự động, liên tục trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa và Tứ Câu, với tổng mức đầu tư khoảng 4,8 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ triển khai xây dựng lắp đặt thiết bị từ tháng 4 – 12/2018.

T.Chi (QNP)