Quảng Ngãi: Phân bổ 692,7 tấn gạo hỗ trợ cho người dân do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Đức Biền|19/09/2021 15:26

Moitruong.net.vn – Ngày 19/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã ban hành quyết định về việc phân bổ 692,745 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương để hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 năm 2021.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là những hộ gia đình thực sự thiếu đói, đặc biệt là người lao động bị hoãn, ngừng việc, mất việc, mất thu nhập, không đảm bảo được đời sống và có nguy cơ thiếu đói bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 năm 2021. Theo thống kê, tỉnh Quảng Ngãi sẽ phân bổ gạo hỗ trợ cho 15.272 hộ gia đình, 46.183 khẩu ở 13 huyện, thị xã, thành phố với định mức 15 kg gạo/khẩu/tháng; thời gian trợ cấp 1 tháng.

Quảng Ngãi sẽ phân bổ gạo hỗ trợ cho 15.272 hộ gia đình

Sở Lao động Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm phối hợp với Cục dự trữ nhà nước khu vực Nghĩa Bình tiếp nhận và giao 692,745 tấn gạo cho UBND các huyện, thị xã và thành phố. Đồng thời hướng dẫn các địa phương, đơn vị liên quan về đối tượng, định mức, trình tự thủ tục cấp gạo; đôn đốc việc tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng đối tượng, định mức theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Tài chính hướng dẫn và phối hợp với Sở Lao động Thương Binh và Xã hội kiểm tra việc cấp phát, thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Giao UBND huyện, thị xã và thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan vận chuyển, chuẩn bị kho, tiếp nhận và bảo quản. Việc tổ chức cấp phát gạo phải dựa vào tình hình thiếu đói thực tế trong nhân dân, xét duyệt đúng đối tượng và đúng định mức, có biện pháp cấp gạo trước ngày 27/9/2021 và trong quá trình tiếp nhận và cấp phát gạo tại địa phương phải chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đức Biền

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Phân bổ 692,7 tấn gạo hỗ trợ cho người dân do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19