Quảng Trị: Triển khai đánh giá những tác động do biến đổi khí hậu gây ra

Hoàng Anh|22/02/2023 11:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quyết định phê duyệt đề cương và dự toán nhiệm vụ “Đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.

Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ này trên 473 triệu đồng từ nguồn sự nghiệp tài nguyên và môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư.

Mục tiêu của nhiệm vụ nhằm nâng cao năng lực và giải quyết một số vấn đề về thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của con người và các hệ thống tự nhiên tại tỉnh Quảng Trị, góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn 2050 và triển khai Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu của Việt Nam.

bien-doi-khi-hau.jpg
Quảng Trị sử dụng trên 473 triệu đồng thực hiện nhiệm vụ đánh giá tác động do biến đổi khí hậu

Cụ thể, xác định được mức độ ảnh hưởng tích cực, tiêu cực, ngắn hạn và dài hạn; tính dễ bị tổn thương, rủi ro và tổn thất, thiệt hại do biến đổi khí hậu đến hệ thống tự nhiên, kinh tế, xã hội trong phạm vi không gian và thời gian xác định tại tỉnh Quảng Trị.

Xác định được nhu cầu thích ứng với biến đổi khí hậu và nhu cầu giải quyết liên quan đến tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra đối với một số lĩnh vực của tỉnh Quảng Trị. Thời gian thực hiện nhiệm vụ trong quá khứ giai đoạn 2018-2023 và thời gian trong tương lai đến năm 2030.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Triển khai đánh giá những tác động do biến đổi khí hậu gây ra