Quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển

Hà Linh (T/h)|09/01/2019 09:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo đó, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển, khi điều tra, đánh giá sơ bộ mức độ ô nhiễm phải xác định nồng độ tổng dầu mỡ khoáng đối với môi trường nước biển và tổng hydrocacbon trong môi trường trầm tích bề mặt đáy biển. Thời hạn hoàn thành điều tra đánh giá sơ bộ không quá 10 ngày kể từ khi có báo cáo sự cố tràn dầu.

– Vừa qua, Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư số 33/2018/TT – BTNMT quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển.

>>> Công nghệ xử lý rác thải hữu cơ tái tạo năng lượng 6r của Nhật Bản

>>> Bảo vệ bền vững “lá phổi xanh” của Hà Nội

Sau khi điều tra, đánh giá nếu nồng độ dầu trong môi trường nước, môi trường trầm tích bề mặt đáy biển thấp hơn giá trị tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; không có dầu tập kết tại khu vực bờ biển và ảnh hưởng tới tài nguyên sinh vật là không đáng kể thì tiến hành công bố thông tin khu vực không bị ô nhiễm môi trường. Nếu nồng độ dầu trong nước cao hơn tiêu chuẩn, quy chuẩn thì phải đánh giá chi tiết và hoàn thành trong vòng 20 ngày, kể từ khi có báo cáo điều tra, đánh giá sơ bộ.

Việc đánh giá chi tiết mức độ ô nhiễm môi trường biển sẽ dựa trên 15 chỉ số thành phần và trọng số của các thành phần đó. Qua các chỉ số này để phân cấp mức độ tổn thương thấp, trung bình, cao, rất cao.

Đáng lưu ý là các tổ chức, cá nhân chỉ phải lập kế hoạch khắc phục sự cố tràn dầu khi số lượng các vị trí có thông số môi trường lớn hơn giá trị cho phép chiếm tỷ lệ lớn hơn 25% tổng số vị trí đo đạc, quan trắc, lấy mẫu; tổng diện tích các tiểu vùng có mức độ tổn thương thấp chiếm tỷ lệ lớn hơn 15% tổng diện tích khu vực điều tra, đánh giá chi tiết.

Những trường hợp không thuộc quy định trên thì phải tiến hành đo đạc, quan trắc, lấy mẫu và phân tích các thông số môi trường vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; định kỳ đánh giá mức độ tổn thương của từng tiểu vùng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2019.

Hà Linh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển