sự cố tràn dầu

Đà Nẵng diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu trên biển
Hơn 150 người đến từ các lực lượng chức năng của TP.Đà Nẵng tham gia buổi diễn tập sự cố tràn dầu, nhằm tăng khả năng xử lý kịp thời, hiệu quả nếu có sự cố xảy ra.