Rác thải nhựa đại dương

Việt Nam thải 0,28 - 0,73 triệu tấn rác thải nhựa ra đại dương mỗi năm
Đây là những con số đáng báo động về rác thải nhựa đại dương được đưa ra tại "Diễn đàn thường niên về rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản năm 2024" do Cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) tổ chức tại Hà Nội, chiều ngày 2/4.