Rác thải nhựa đại dương

Malaysia đặt mục tiêu không sử dụng túi nhựa vào năm 2025
Đến năm 2025, Chính phủ Malaysia sẽ hướng tới mục tiêu cấm sử dụng túi nhựa trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ trên toàn quốc gia.