sài gòn

Bắc Giang – Bài 2: UBND tỉnh cần làm rõ việc Dự án Evergreen Bắc Giang đi vào hoạt động khi chưa có giấy phép môi trường
Mặc dù, chưa được các cơ quan chức năng cấp giấy phép môi trường nhưng thời gian gần đây, chủ đầu tư dự án Evergreen Bắc Giang đã đưa 02 tòa nhà CT1.1 và CT1.2 đi vào hoạt động.