sản phẩm thân thiện với môi trường

[Infographic] Những sản phẩm thân thiện với môi trường giúp giảm thiểu rác thải nhựa
Trong cuộc sống hàng ngày, các sản phẩm thân thiện với môi trường ngày càng hiện hiện hữu và mang lại những giá trị thiết thực. Dưới đây là những sản phẩm có thể dùng để thay thế đồ nhựa để bảo vệ môi trường.