Sóc Trăng: Gần 5.000 hộ dân tộc thiểu số được cấp nước sạch

Moitruong.net.vn

– Tỉnh Sóc Trăng đã xuất ngân sách 80 tỷ đồng để giải quyết việc cung cấp nước cho người dân nông thôn, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Theo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng, trước tình hình hạn mặn khốc liệt, tỉnh Sóc Trăng đã xuất ngân sách 80 tỷ đồng để giải quyết việc cung cấp nước cho người dân nông thôn, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Từ đầu mùa khô đến nay, Trung tâm đã lắp đặt hơn 200.000 m đường ống cấp nước, giải quyết nước sinh hoạt cho gần 5.000 hộ DTTS tập trung tại các huyện: Trần Đề, Long Phú, Mỹ Tú, Ngã Năm, với tổng khối lượng thực hiện 32 tỷ đồng.

Đối với hộ nghèo, Trung tâm lắp đặt miễn phí đồng hồ nước và miễn thu 3 m3/tháng/hộ nhằm tạo điều kiện cho đồng bào được sử dụng nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Minh Anh