sóc trăng

Nâng cao trách nhiệm phát triển rừng ở Sóc Trăng
Hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới và Đề án trồng 1 tỷ cây xanh, Sóc Trăng mong muốn mỗi cá nhân nâng cao trách nhiệm với công tác trồng cây xanh, phát triển rừng.