Bộ máy Quốc hội Việt Nam Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Bộ máy Quốc hội Việt Nam

Tag: Bộ máy Quốc hội Việt Nam

[Infographics] Bộ máy Quốc hội Việt Nam sau khi kiện toàn 2016-2021

Bộ máy lãnh đạo Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 được kiện toàn ở kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIV sau khi bầu mới Chủ tịch Quốc hội, 3 Phó chủ tịch, một số chủ nhiệm ủy ban, tổng thư ký, tổng kiểm toán NN.