ngành điện Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Ngành điện

Tag: ngành điện

Ngành điện trong 10 năm tới cần thu hút 150 tỷ USD đầu tư

Theo tính toán, 10 năm tới, Việt Nam cần thu hút 150 tỷ USD để đầu tư các dự án phát điện. Trong ít nhất 5 năm tới, dòng vốn nội sinh của nền kinh tế không thể đáp ứng yêu cầu nguồn vốn cho phát triển ngành điện lực.

Giải pháp phát triển ngành điện giai đoạn 2021 – 2030

Sáng 7/9/2020, Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã tổ chức Phiên giải trình về Thực trạng, giải pháp phát triển điện lực đến năm 2030

Phó Thủ tướng: Nguy cơ thiếu điện trong vài năm tới là hiện hữu

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, điện năng có vai trò đặc biệt quan trọng, là nhân tố quyết định thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

[Infographics] Những con số ấn tượng của ngành điện trong 6 tháng đầu năm

Điểm nhấn của ngành điện nửa đầu năm 2019 là đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của cả nước, các sự kiện chính trị xã hội và sinh hoạt của nhân dân.