tăng cường quản lý

Cần Thơ tăng cường quản lý tài nguyên nước
Nhằm đáp ứng nhu cầu về nước sinh hoạt, phục vụ sản xuất cho người dân, từ đầu năm đến nay, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn được ngành tài nguyên môi trường TP. Cần Thơ thực hiện nghiêm túc và vượt kế hoạch đề ra.