Tây Ban Nha

Tây Ban Nha ban bố tình trạng khẩn cấp do hạn hán
Thành phố Barcelona và 201 đô thị phải thực hiện tiết kiệm nước, theo đó cấm đổ đầy bể bơi tư nhân và rửa xe trừ khi sử dụng nước tái chế, trong khi công viên công cộng chỉ được tưới bằng nước ngầm.