Thái Nguyên: Không tổ chức Festival Trà lần thứ IV năm 2020

Moitruong.net.vn

– Ngày 26/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1888/UBND-KGVX về việc không tổ chức Festival Trà Thái Nguyên – Việt Nam lần thứ IV, năm 2020.

Festival Trà lần thứ III năm 2015

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc vừa ký ban hành công văn hỏa tốc gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố, thị xã thông báo về việc tỉnh Thái Nguyên không tổ chức Festival Trà lần thứ IV năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết: Đến nay, mặc dù công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Thái Nguyên và cả nước nói chung đang được kiểm soát tốt, song dịch Covid-19 tại các nước có thế mạnh về chè vẫn còn có những diễn biến phức tạp. Vì thế, tỉnh Thái Nguyên sẽ không tổ chức Festival Trà lần thứ IV năm 2020.

Việc tổ chức Festival Trà lần thứ IV sẽ được cơ quan chức năng nghiên cứu thực tế và triển khai sau.

Trước đó, tại Văn bản số 310/UBND-KGVX ban hành ngày 7/2/2020, báo cáo Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng UBND các huyện, thành phố thị xã trong tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc thông báo về việc tỉnh Thái Nguyên sẽ tạm dừng tổ chức Festival Trà lần thứ IV năm 2020 (dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 17 đến 19/4/2020) để tập trung thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tế của địa phương, tham mưu báo cáo UBND tỉnh việc tổ chức Festival Trà lần thứ IV vào thời gian thích hợp.

Được biết, các năm 2011, 2013 và 2015 tỉnh Thái Nguyên đã lần lượt tổ chức Festival Trà lần thứ I, II và III. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, trong đó có lý do về tính hiệu quả, tỉnh Thái Nguyên đã quyết định sẽ tổ chức Festival Trà 5 năm 1 lần thay vì 2 năm như đã đề xuất.

An Hoài