Thái Nguyên: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 7%

Minh Châu|23/03/2021 03:00

Moitruong.net.vn – Năm 2021, Thái Nguyên phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7%, GRDP bình quân đầu người đạt 98 triệu đồng/người/năm, đồng thời đẩy mạnh thực hiện phong trào “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Trong năm 2020, mặc dù chịu tác động bởi dịch COVID-19, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của quần chúng Nhân dân, sự đồng hành của các doanh nghiệp, doanh nhân, địa phương đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo phát triển kinh tế – xã hội.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, trong năm 2021, địa phương tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt công tác phòng chống đại dịch COVID-19 vừa tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bảo đảm duy trì và thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và đầu tư công 5 năm 2021-2025, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư để tạo đà đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 8% trong giai đoạn 2021-2025. Phát triển nông nghiệp, nông thôn, bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Ðể đạt mục tiêu nêu trên, tỉnh tập trung phát triển công nghiệp xây dựng; chú trọng quy hoạch và đầu tư phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp phía nam của tỉnh. Khôi phục, phát triển các lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh, nhất là ngành cơ khí chế tạo, thu hút đầu tư chế biến sâu trong khai thác khoáng sản. Tỉnh đẩy mạnh phát triển thương mại – dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến mở rộng thị trường trong và ngoài nước, vận hành sàn thương mại điện tử để giới thiệu sản phẩm, phát triển thị trường, đẩy mạnh giao thương và thu hút đầu tư. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp nhu cầu thị trường, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm nông nghiệp thế mạnh. Tăng cường tư vấn, hỗ trợ các hợp tác xã xây dựng dự án sản xuất theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực, các sản phẩm tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”; phát triển văn hóa, thể thao và du lịch, thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững,…

Cụ thể, trong năm 2021, Thái Nguyên phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7%; GRDP bình quân đầu người đạt 98 triệu đồng/người/năm, giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 15.600 tỷ đồng,…

Để thực hiện được các mục tiêu trên, trong năm 2021, Thái Nguyên sẽ tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể hóa các nhiệm vụ thực hiện.

Trong đó, đối với phát triển công nghiệp – xây dựng, tận dụng các lợi thế, thành quả, cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng ưu tiên các nhóm ngành, sản phẩm công nghiệp ứng dụng công nghệ cao có giá trị gia tăng lớn, sản xuất hàng xuất khẩu. Đồng thời, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tập trung phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế so sánh và đóng góp lớn vào phát triển kinh tế của tỉnh.

Về thương mại và dịch vụ, Thái Nguyên xác định cần nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến tìm kiếm mở rộng thị trường trong và ngoài nước, khuyến khích đưa hàng Việt về nông thôn và các khu đô thị, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước. Đi cùng với đó, hướng mạnh hơn nữa về thị trường nông nghiệp, nông thôn. Xây dựng chính sách kích cầu, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng xuất khẩu, hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp cận thương mại điện tử.

Trên lĩnh vực nông nghiệp, theo UBND tỉnh Thái Nguyên, địa phương sẽ đẩy mạnh thực hiện liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất, quảng bá, xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, bố trí nguồn lực để đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Mặt khác, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, ứng dụng khoa học và công nghệ, đặc biệt là ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm nhằm tăng nhanh năng suất, chất lượng, giá trị góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường.

Đặc biệt, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền trong triển khai thực hiện chương trình, bố trí nguồn lực để đầu tư cho nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế trong năm 2021, theo UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành quán triệt đến các đơn vị trực thuộc và toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ trong đơn vị, quyết tâm thực hiện tốt các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả,…

Minh Châu

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Nguyên: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 7%