thân thiện với môi trường

Phú Yên: Hiệu quả từ mô hình canh tác lúa thân thiện với môi trường
Phú Yên là một trong 24 tỉnh được chọn thí điểm thực hiện dự án Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường tại Việt Nam (gọi tắt là mô hình SRI).