Thanh Hóa: Bắt đầu chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới

Nguyễn Trường|29/05/2023 09:30

Thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và tháng hành động vì môi trường năm 2023, vừa qua, Đồn biên phòng Sầm Sơn đã phối hợp cùng Thành đoàn thành phố Sầm Sơn, Đoàn thanh niên phường Quảng Cư, Công ty vệ sinh môi trường TP Sầm Sơn và 150 cán bộ giảng viên, sinh viên trường Đại học Công nghệ và Truyền thông Thái Nguyên, làm sạch hơn 1 km bãi biển và trao gần 100 lá cờ cho thuyền viên, trên địa bàn phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn.

Hoạt động ý nghĩa này nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, tuyên truyền sâu rộng tới các tổ chức, cá nhân, cộng đồng tham gia công tác bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải bằng các hành động cụ thể, thiết thực, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp tại các bãi biển. Đặc biệt, sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới tại Thanh Hóa, thực hiện đúng phương châm: “Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới phải mang tính hành động, hiệu quả”.

W_thanh-hoa-1-.jpg
W_thanh-hoa-2-.jpg
Thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và tháng hành động vì môi trường năm 2023, vừa qua, Đồn biên phòng Sầm Sơn đã phối hợp cùng Thành đoàn thành phố Sầm Sơn, Đoàn thanh niên phường Quảng Cư, Công ty vệ sinh môi trường TP Sầm Sơn và 150 cán bộ giảng viên, sinh viên trường Đại học Công nghệ và Truyền thông Thái Nguyên, làm sạch hơn 1 km bãi biển và trao gần 100 lá cờ cho thuyền viên, trên địa bàn phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn.
W_thanh-hoa-3-.jpg
W_thanh-hoa-4-.jpg
Hoạt động ý nghĩa này nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, tuyên truyền sâu rộng tới các tổ chức, cá nhân, cộng đồng tham gia công tác bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải bằng các hành động cụ thể, thiết thực, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp tại các bãi biển. Đặc biệt, sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới tại Thanh Hóa, thực hiện đúng phương châm: “Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới phải mang tính hành động, hiệu quả”
W_thanh-hoa-5-.jpg
W_thanh-hoa-6-.jpg
Được biết, Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2023 được Chương Trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề "Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” (Solutions to Plastic Pollution), trong đó tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa” (Beat Plastic Pollution).
W_thanh-hoa-7-.jpg
W_thanh-hoa-8-.jpg

Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2023 nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu; kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa thông qua các chính sách, sáng kiến và tham gia cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực; hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn; tăng cường tái chế, tái sử dụng; thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; thực thi hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Bắt đầu chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới